هتل سنتی نیایش

تور روزانه

هتل سنتی نیایش با همکاری شرکت پارس مسافر تورهای اختصاصی و گروهی ارائه می دهد.

تخت جمشید و نقش رستم - نیم روز

تور تخت جمشید و  نقش رستم

ساعت شروع: 7:30 صبح

خدمات: راهنما، راننده، پذیرایی و ورودیه ها

تخت جمشید ، نقش رستم و پاسارگاد - تمام روز

تور تخت جمشید ، نقش رستم و پاسارگاد

ساعت شروع:7:30 صبح

خدمات : راهنما ، راننده ، پذیرایی ، ورودیه ها و ناهار در اقامتگاه بوم گردی

`